Sárközi Zsuzsanna

F I T N E S S

Szerzői jog

A honlap, a honlapon található anyagok, videók, cikkek és könyvek, a küldött hírlevelek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Sárközi Zsuzsanna Katalin e.v.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos Sárközi Zsuzsanna Katalin e.v.
A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni, vagy saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján.
A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket tovább értékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, tovább értékesítés, vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz) – szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a jogtulajdonosnak.

A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján).
A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.

A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.

A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet.

A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.